Kontakt

Informacje o firmie

Armada Capital Sp. z o.o. została powołana Aktem Notarialnym z dnia 26 maja 2006. Jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261593

 

ARMADA CAPITAL SPÓŁKA Z O.O.

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
90-213 Łódź
tel. 42 29 95 601
e-mail:
zarzad@armadacapital.pl
NIP 725 193 0088; Sąd rejestrowy w Łodzi
KRS 0000261593; Kapitał zakładowy: 143.500 zł

 

Plan połączenia spółek Armada Capital sp. z o.o. i Instytutu Przedsiębiorczości sp. z.o.o.